Reactie van een moeder op de uitzending van Eva Jinek met Femke Halsema.

Hi Diana,

Eva Jinek meldde wel de mening van Arne van Zuurmond de ombudsman die mijnen inzien, terecht stelt dat er te weinig wordt gehandhaafd ( zie onze ervaring met de politie) en ze vroeg ook nadrukkelijk naar het verband tussen drugshandel en druggebruik. (Sowieso vind ik die ombudsman een hele goede aanwinst. Jammer dat Femke niet alles van hem aanneemt.) Dat werd echter onterecht door Femke weggewimpeld : geen verband want handelsstad ( klopt niet want Cyrill Fernhout criminoloog heeft wel degelijk verband druggebruikers aanwezig in de stad en drugshandel aangetoond) en ook gebrek aan handhaving werd omzeild met dus goede sier willen maken met de zogenaamd succesvolle top 600 benadering. Ook werd ze nog wel even doorgezaagd/ geconfronteerd op hoe dringend Femke zelf pleit voor meer politie om idd te kunnen optreden en handhaven maar daarbij al een handreiking gegeven door in de vraag te leggen dat Femke dat vast niet altijd zo lief vraagt. Ze bood haar daarin al een escape aan die Femke lachend aanvaardde.

Enfin, top 600 was ooit een mooi plan maar wordt naar mijn idee niet doortastend genoeg uitgevoerd. Politie handhaaft niet, leerplicht handhaaft niet, jeugdzorg grijpt niet op tijd in, de paradox van de drugshulpverlening is dat zelfs bij kinderen er gewacht wordt op motivatie om af te kicken. Gebruikertjes gaan nou eenmaal ook dealen en worden daarop getarget door de dealers hoger in rang. Daarin zijn ze kwetsbaar. Kan inmiddels niet meer tegen het woord kwetsbaar dat voor een schijn van empathie en sympathie moet opwekken zonder daadwerkelijk beleid te voeren dat recht doet aan die “ kwetsbaarheid” ( lees risico’s op ontsporen).

Mijn ervaringen in de jeugdgevangenis zijn wel dat plusminus 80% weed e.a. middelen gebruikt, 60 % LVB niveau heeft en nu met mijn eigen kind dat het onderwijs kinderen door de perverse prikkels op aantal geslaagden te snel over de rand kiepert en helaas het ZMOK onderwijs totaal verkeerd is ingericht nl.veel te weinig uren, veel te weinig structuur, geen maatwerk en zelfs geen echt goede methodiek voor deze moeilijke doelgroep. geen analyse van de leerproblemen, geen aanpak van de onderliggende problematiek zoals verslaving, een onveilig klimaat door docenten die niet zijn opgewassen tegen de idd zeer ernstige gedragsproblemen. Dat heeft weer met geld te maken, onderwijzers die geacht worden middelbare schoolvakken te geven voor een onderwijzerssalaris aan deze moeilijke groep. Dan wordt ZMOK onderwijs een kweekschool voor de jeugdcriminaliteit. Wel goed is ZMOK in eindeloos kansen blijven bieden maar dan zonder de tegelijkertijd duidelijker strengere toon die ook nodig is.

Een Moeder uit Amsterdam West

Write a comment