Wie zijn wij

Wij zijn moeders die hun krachten en hun ervaringen hebben gebundeld, om andere moeders te ondersteunen. Het negatieve hebben omgezet in het positieve.

Wij zijn voor effectieve hulpverlening. Wij zijn allemaal stuk voor stuk ervaringsdeskundige met diverse achtergronden en ervaringen. Samen hebben wij besloten om onze krachten en kennis te bundelen, om deze moeders weer zichtbaar te maken voor de maatschappij. Vele moeders leven geïsoleerd, dat kan vele oorzaken hebben. Schulden, mentale klachten, fysieke klachten en/of het ontbreken van een stevig netwerk. Door al deze problemen samen effectief met de moeder aan te pakken en haar weer in haar kracht te zetten. Heeft dit een positief effect op haar kinderen en zo slaan haar problemen niet over op haar kinderen.

De kansen van het kind in de maatschappij worden vergroot, omdat deze weer een moeder hebben die emotioneel beschikbaar is. Wij ondersteunen moeders ook preventief. Heel vaak kloppen moeders al vroegtijdig aan voor hulp, maar worden op dat moment niet serieus genomen. Raken zo het vertrouwen kwijt in hulpverlening en Justitie. Daar willen wij positieve verandering in brengen.

Vele moeders voelen zich  een gevangene van het huidige systeem en lijken stil te staan. Problemen stapelen zich op. Totdat het escaleert.  Zij komen dan in een situatie terecht waar het lijkt dat zij niet kunnen winnen. Wij laten zien dat jij het wel kan winnen! Jij zult wel mee moeten werken. Het zal niet altijd makkelijk zijn. Wij zijn er voor alle moeders! Wij maken geen onderscheid in etniciteit, burgerlijke status, financiële situatie en/of seksuele voorkeur. Als jij er klaar voor bent om uit jouw eigen aangebrachte “ketenen” los te breken. Jij bent niet van plan om op te geven. Staan wij klaar voor jouw.